معنی و ترجمه کلمه hard space به فارسی hard space یعنی چه

hard space


کامپيوتر : فاصله واصل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها