معنی و ترجمه کلمه study به فارسی study یعنی چه

study


غور،موضوع تحصيلى ،اتاق مطالعه ،تحصيل کردن ،مطالعه کردن ،درس خواندن ،خوانش ،بررسى کردن
معمارى : طرح ازمايشى
روانشناسى : تحقيق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها