معنی و ترجمه کلمه فنى به انگلیسی فنى یعنی چه

فنى

technic
technical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها