معنی و ترجمه کلمه ژورى به انگلیسی ژورى یعنی چه

ژورى

jury

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها