معنی و ترجمه کلمه high altitude به فارسی high altitude یعنی چه

high altitude


از ارتفاع زياد
علوم نظامى : ارتفاع زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها