معنی و ترجمه کلمه high wrought به فارسی high wrought یعنی چه

high wrought


پرکار،صنعتى ،با استادى ساخته شده ،شديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها