معنی و ترجمه کلمه hydraulic shock absorber به فارسی hydraulic shock absorber یعنی چه

hydraulic shock absorber


کمک فنر هيدروليکى ،ضربه گير هيدروليکى کمک فنر روغنى
علوم مهندسى : ضربه گير روغنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها