معنی و ترجمه کلمه overseas trade به فارسی overseas trade یعنی چه

overseas trade


معاملات خارجى
بازرگانى : داد و ستد خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها