معنی و ترجمه کلمه hog به فارسی hog یعنی چه

hog


گراز،خوک پروارى ،بزور گرفتن
کامپيوتر : برنامه اى که نياز به مقدار زيادى از يک منبع قابل دسترس دارد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها