معنی و ترجمه کلمه good conduct به فارسی good conduct یعنی چه

good conduct


خوش رفتارى کردن
علوم نظامى : حسن اخلاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها