معنی و ترجمه کلمه ریاست داشتن بر به انگلیسی ریاست داشتن بر یعنی چه

ریاست داشتن بر

head

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها