معنی و ترجمه کلمه ریش سفید به انگلیسی ریش سفید یعنی چه

ریش سفید

dean
doyen
eld
graybeard
white beard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها