معنی و ترجمه کلمه گوزن به انگلیسی گوزن یعنی چه

گوزن

fawn
stag


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها