معنی و ترجمه کلمه determined به فارسی determined یعنی چه

determined


)adj.& pp.(مصمم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها