معنی و ترجمه کلمه رنگ قرمز مایل به ارغوانى به انگلیسی رنگ قرمز مایل به ارغوانى یعنی چه

رنگ قرمز مایل به ارغوانى

claret

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها