معنی و ترجمه کلمه lesbian به فارسی lesbian یعنی چه

lesbian


وابسته به طبق زنى ،وابسته به دفع شهوت يک زن با زن ديگر،زن طبق زن ،هم جنس باز( زن)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها