معنی و ترجمه کلمه ex-post saving (investment) به فارسی ex-post saving (investment) یعنی چه

ex-post saving (investment)


بازرگانى : پس انداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها