معنی و ترجمه کلمه dope به فارسی dope یعنی چه

dope


اطلاعات درباره نتيجه احتمالى مسابقه ،خبر،اطلاعيه ،ماده مخدر،معتاد،پيش بينى کردن ،اگاهى ،داروى مخدر،دارو دادن ،تخدير کردن
روانشناسى : کودن
ورزش : مواد مخدر غيرمجاز براى اسب
علوم هوايى : دوپ
علوم نظامى : روغن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها