معنی و ترجمه کلمه notoriety به فارسی notoriety یعنی چه

notoriety


انگشت نمايى ،رسوايى ،بدنامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها