معنی و ترجمه کلمه on the run به فارسی on the run یعنی چه

on the run


گريزان ،بهر سو دوان ،دوندگى کنان ،شلوق کنان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها