معنی و ترجمه کلمه گوسفند به انگلیسی گوسفند یعنی چه

گوسفند

mutton
sheep

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها