طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه serving به فارسی serving یعنی چه

serving


سرو زدن
ورزش : پوشش نخى دور قسمتهايى از کمان
علوم دريايى : بند پيچى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها