معنی و ترجمه کلمه فتنه جو به انگلیسی فتنه جو یعنی چه

فتنه جو

inflammatory
intrigant
intriguant
seditionary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها