معنی و ترجمه کلمه فرقه اى که سخت پابند آداب و رسوم کلیسایى و مناجات و تسبیحات مرسوم در کلیسا هستند به انگلیسی فرقه اى که سخت پابند آداب و رسوم کلیسایى و مناجات و تسبیحات مرسوم در کلیسا هستند یعنی چه

فرقه اى که سخت پابند آداب و رسوم کلیسایى و مناجات و تسبیحات مرسوم در کلیسا هستند

high church

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها