معنی و ترجمه کلمه have the loan of به فارسی have the loan of یعنی چه

have the loan of


وام گرفتن
قانون ـ فقه : قرض گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها