معنی و ترجمه کلمه پول خرد انگلیس به انگلیسی پول خرد انگلیس یعنی چه

پول خرد انگلیس

farthing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها