معنی و ترجمه کلمه فرقه بازى به انگلیسی فرقه بازى یعنی چه

فرقه بازى

factionalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها