معنی و ترجمه کلمه gravitational constant به فارسی gravitational constant یعنی چه

gravitational constant


ثابت گرانش
نجوم : ثابت جاذبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها