معنی و ترجمه کلمه فرستنده به انگلیسی فرستنده یعنی چه

فرستنده

forwarder
sender
transmissive
transmitter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها