معنی و ترجمه کلمه hectogram به فارسی hectogram یعنی چه

hectogram


هکتوگرم ،صد گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها