معنی و ترجمه کلمه زلزله به انگلیسی زلزله یعنی چه

زلزله

earthquake
seism
temblor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها