معنی و ترجمه کلمه h به فارسی h یعنی چه

h


شدت ميدن مغناطيسى ،هانرى( واحد اندوکتيويته)،هشتمين حرف الفباى انگليسى
علوم مهندسى : هيدورژن
الکترونيک : شدت ميدان مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها