معنی و ترجمه کلمه فروتنى کردن به انگلیسی فروتنى کردن یعنی چه

فروتنى کردن

condescend
humble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها