معنی و ترجمه کلمه availability به فارسی availability یعنی چه

availability


مقبوليت ،ميزان در دسترس بودن ،ميزان امادگى زمان تعمير ناو،زمان امادگى ،موجود بودن ،قابليت استفاده ،چيز مفيد و سودمند،شخص مفيد،دسترسى ،فراهمى
کامپيوتر : دسترس پذيرى
قانون ـ فقه : سهولت و امکان تحصيل اعتبار
بازرگانى : در د سترس بودن
علوم نظامى : ميزان دسترسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها