معنی و ترجمه کلمه compression به فارسی compression یعنی چه

compression


هم فشارش ،بهم فشردگى ،متراکم سازى ،تراکم ،اختصار
علوم مهندسى : تراکم
معمارى : درهم فشردگى
زيست شناسى : تراکم
ورزش : تراکم
علوم هوايى : فشردگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها