معنی و ترجمه کلمه فروزان به انگلیسی فروزان یعنی چه

فروزان

ablaze
conflagrant
glowing
litten
luminous


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها