معنی و ترجمه کلمه underdetermined system به فارسی underdetermined system یعنی چه

underdetermined system


نظام نامعين( معادلات)
بازرگانى : نظام نامعين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها