معنی و ترجمه کلمه underdetermined system به فارسی underdetermined system یعنی چه

underdetermined system


نظام نامعين( معادلات)
بازرگانى : نظام نامعين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها