معنی و ترجمه کلمه فسیل شدن به انگلیسی فسیل شدن یعنی چه

فسیل شدن

fossilization
fossilize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها