معنی و ترجمه کلمه فن شناسى به انگلیسی فن شناسى یعنی چه

فن شناسى

technology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها