معنی و ترجمه کلمه serin به فارسی serin یعنی چه

serin


(ج.ش ).سهره کوچک اروپايى شبيه بلبل زرد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها