معنی و ترجمه کلمه subjective به فارسی subjective یعنی چه

subjective


فلسفه مبتنى بر اعتقاد به اصالت ادراکات ذهنى و محدوديت اگاهى انسان ،صرفا "به همين ادراکات ،درون گرايى ،درونى ،ذهنى ،معقول ،وابسته بطرز تفکر شخص ،فاعلى ،خصوصى ،فردى
قانون ـ فقه : ذهن گرايى
روانشناسى : غيرعينى
بازرگانى : ذه نى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها