معنی و ترجمه کلمه فهماندن به انگلیسی فهماندن یعنی چه

فهماندن

clear
purporst
put across
represent
show

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها