معنی و ترجمه کلمه فوق العاده سرد کردن به انگلیسی فوق العاده سرد کردن یعنی چه

فوق العاده سرد کردن

undercool

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها