معنی و ترجمه کلمه ثابت قدم بودن به انگلیسی ثابت قدم بودن یعنی چه

ثابت قدم بودن

hang on


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها