معنی و ترجمه کلمه فیتر یا مکانیکى که لوله هاى گاز و لوازم گاز منازل را نصب و تعمیر مى کند به انگلیسی فیتر یا مکانیکى که لوله هاى گاز و لوازم گاز منازل را نصب و تعمیر مى کند یعنی چه

فیتر یا مکانیکى که لوله هاى گاز و لوازم گاز منازل را نصب و تعمیر مى کند

gas fitter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها