معنی و ترجمه کلمه آلودگى به شپش به انگلیسی آلودگى به شپش یعنی چه

آلودگى به شپش

pediculosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها