معنی و ترجمه کلمه آدم خرافاتى به انگلیسی آدم خرافاتى یعنی چه

آدم خرافاتى

bigot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها