معنی و ترجمه کلمه justice به فارسی justice یعنی چه

justice


عدالت ،انصاف ،درستى ،دادگسترى
قانون ـ فقه : قسط،انصاف
روانشناسى : عدالت
بازرگانى : عدالت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها