معنی و ترجمه کلمه communization به فارسی communization یعنی چه

communization


متکى برحقوق مشترک ،اشتراکى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها