معنی و ترجمه کلمه charly horse به فارسی charly horse یعنی چه

charly horse


ورزش : کشيدگى يا گرفتگى عضله ران کشتى گير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها